LP/2018/608 Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní NR SR
Rezortné číslo: 043038/2018-MEPO
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/608
Dátum začiatku MPK: 04.09.2018
Dátum konca MPK: 24.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 03.10.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)