LP/2018/607 Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, ostatných hospodárskych zvierat a zveri z farmového chovu (zákon o plemenitbe zvierat) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2939/2018-410
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/607
Dátum začiatku MPK: 17.08.2018
Dátum konca MPK: 07.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 07.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.09.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)