LP/2018/606 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove p
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/13135/2018-74
Podnet: Plán práce na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/606
Dátum začiatku MPK: 20.08.2018
Dátum konca MPK: 10.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 20.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: