LP/2018/605 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorske
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/013613/2018-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 84/2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/605
Dátum začiatku MPK: 17.08.2018
Dátum konca MPK: 07.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 07.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.09.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: