LP/2018/603 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 24035/2018/OZEUMV/64972-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Ďalší predkladatelia: Žiga, Peter, Ing.
Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do Národnej rady SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 08.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/603
Dátum začiatku MPK: 11.09.2018
Dátum konca MPK: 17.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 08.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)