LP/2018/601 Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4171-5/2018/SVL OAP
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 1232 z 13. novembra 2002 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 477 z 19. septembra 2012
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kostolný, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/601
Dátum začiatku MPK: 16.08.2018
Dátum konca MPK: 30.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)