LP/2018/600 Správa o priebehu a výsledkoch samitu NATO v Bruseli v dňoch 11. - 12. júla 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 069084/2018-OBEP-0110163
Podnet: v zmysle uznesenia č. 297 z 27. júna 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál súvisí s plnením záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v NATO. Za účelom ich včasného splnenia je potrebné predložiť predmetný materiál na rokovanie vlády SR v termíne stanovenom v uznesení č. 297 z 27. júna 2018 (t. j. do 31.8.2018).
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/600
Dátum začiatku MPK: 16.08.2018
Dátum konca MPK: 22.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.08.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)