LP/2018/599 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 002898/2018/oLG-1
Podnet: Úloha B.13. uznesenia vlády SR č. 124 zo dňa z 15. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 16.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/599
Dátum začiatku MPK: 20.08.2018
Dátum konca MPK: 28.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 20.08.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 28.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.08.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)