LP/2018/598 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 16255/2018/OZEUMV/58398-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/598
Dátum začiatku MPK: 17.08.2018
Dátum konca MPK: 31.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 06.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 31.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.09.2018
Ukončenie štádia: 06.09.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)