LP/2018/591 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predp
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 855/23766/2018/OVS
Podnet: Vlastná iniciatíva (v súvislosti so zmenou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/591
Dátum začiatku MPK: 13.08.2018
Dátum konca MPK: 03.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia: 13.08.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)