LP/2018/590 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/006205
Podnet: Bod C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení bodu D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87 zo dňa 22. februára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: zjednodušený postup čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády
Posledná zmena: 12.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/590
Dátum začiatku MPK: 10.08.2018
Dátum konca MPK: 17.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 10.08.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.08.2018
Ukončenie štádia: 05.09.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)