LP/2018/576 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 002848/2018/oLG-7
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/576
Dátum začiatku MPK: 09.08.2018
Dátum konca MPK: 30.08.2018
Novelizované predpisy: 224/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

253/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

324/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

351/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.08.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)