LP/2018/574 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20110/2018-2062-41429
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona.
Posledná zmena: 17.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/574
Dátum začiatku MPK: 08.08.2018
Dátum konca MPK: 16.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 08.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)