LP/2018/571 Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 14939/2018/SBPMR/61106-M
Podnet: v súlade s úlohou B.9. uznesenia vlády SR č. 13/2015
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/571
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)