LP/2018/57 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH, ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, k návrhu vykonávacieho nariadenia pokiaľ ide o určité oslobodenie od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva a k návrhu nariadenia Rady, pokiaľ ide o certifikovanú zdaniteľnú osobu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/8725/2018-731
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/57
Dátum začiatku MPK: 02.02.2018
Dátum konca MPK: 15.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)