LP/2018/569 Informácia o poskytnutej podpore na obstaranie nájomných bytov z verejných zdrojov v jednotlivých regiónoch Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 21519/2018/SBPMR/61065-M
Podnet: Na základe úlohy B.12 uznesenia vlády SR č. 589/2017
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/569

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 16.08.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)