LP/2018/564 Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚPROŠ–95-42/2018-OdTŠVP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/564
Dátum začiatku MPK: 06.08.2018
Dátum konca MPK: 17.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 06.08.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)