LP/2018/563 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 8883/2018-3.1
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 148 z 26. marca 2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/563
Dátum začiatku MPK: 06.08.2018
Dátum konca MPK: 17.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2018
Ukončenie štádia: 03.08.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.08.2018
Ukončenie štádia: 13.09.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)