LP/2018/562 Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základne parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 08042/2018-4120-38713
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/562
Dátum začiatku MPK: 02.08.2018
Dátum konca MPK: 15.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 15.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.09.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.09.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)