LP/2018/56 návrh na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 507 z 9. novembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/2700:1-15A0
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/56
Dátum začiatku MPK: 05.02.2018
Dátum konca MPK: 16.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)