LP/2018/557 Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-4218/2018-130/9833
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/557
Dátum začiatku MPK: 21.08.2018
Dátum konca MPK: 10.09.2018
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.07.2018
Ukončenie štádia: 21.08.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2018
Ukončenie štádia: 10.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)