LP/2018/556 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3947-24965/2018/KBR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z . o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/556
Dátum začiatku MPK: 30.07.2018
Dátum konca MPK: 10.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.07.2018
Ukončenie štádia: 10.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.08.2018
Ukončenie štádia: 24.09.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)