LP/2018/555 Riadne predbežné stanovisko k návrhu medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/010906/2018-181, č. z. 029078/2018
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/555
Dátum začiatku MPK: 27.07.2018
Dátum konca MPK: 09.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 20.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)