LP/2018/553 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013878/2018-75
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/553
Dátum začiatku MPK: 25.07.2018
Dátum konca MPK: 07.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 07.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.08.2018
Ukončenie štádia: 13.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)