LP/2018/552 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Pracovné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/011830/2018-75
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/552
Dátum začiatku MPK: 25.07.2018
Dátum konca MPK: 14.08.2018
Novelizované predpisy: 78/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

570/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

350/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

139/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

475/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

281/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

650/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

199/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

503/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.08.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)