LP/2018/551 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/1449-60AA
Podnet: úloha č. 10 na mesiac apríl Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/551
Dátum začiatku MPK: 25.07.2018
Dátum konca MPK: 14.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)