LP/2018/550 Návrh pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 00266/2018/110
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. novembra 2017 č. 498
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/550
Dátum začiatku MPK: 26.07.2018
Dátum konca MPK: 08.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia: 08.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)