LP/2018/55 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo duševného vlastníctva
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 00064/2018/63
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/55
Dátum začiatku MPK: 01.02.2018
Dátum konca MPK: 21.02.2018
Novelizované predpisy: 435/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

506/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

517/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

444/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia: 01.02.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)