LP/2018/546 Zákon z .../2018,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09566-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: ide o návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti
Posledná zmena: 31.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/546
Dátum začiatku MPK: 20.07.2018
Dátum konca MPK: 30.07.2018
Novelizované predpisy: 581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)