LP/2018/545 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ......................... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09605-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/545
Dátum začiatku MPK: 26.07.2018
Dátum konca MPK: 15.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia: 15.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)