LP/2018/543 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2018 ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09477-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/543
Dátum začiatku MPK: 20.07.2018
Dátum konca MPK: 09.08.2018
Novelizované predpisy: 22/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)