LP/2018/542 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Obchodné záväzkové vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 355/2018-100
Podnet: Zákon č. 280/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/542
Dátum začiatku MPK: 20.07.2018
Dátum konca MPK: 02.08.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)