LP/2018/541 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: S08321-2018-OL
Podnet: § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/541
Dátum začiatku MPK: 20.07.2018
Dátum konca MPK: 09.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 28.08.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: