LP/2018/54 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Zdravotná a liečebná starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S01724-2018-OL
Podnet: Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/54
Dátum začiatku MPK: 01.02.2018
Dátum konca MPK: 21.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia: 01.02.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)