LP/2018/539 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania minerálneho oleja identifikačnou látkou a o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami p
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/10840/2018-732
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/539
Dátum začiatku MPK: 23.07.2018
Dátum konca MPK: 10.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia: 23.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.07.2018
Ukončenie štádia: 10.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.08.2018
Ukončenie štádia: 17.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)