LP/2018/537 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/013593/2018-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/537
Dátum začiatku MPK: 20.07.2018
Dátum konca MPK: 09.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.07.2018
Ukončenie štádia: 20.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: