LP/2018/528 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jany Vaľovej a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 16416/2018-M_OPVA
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 30.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/528
Dátum začiatku MPK: 24.07.2018
Dátum konca MPK: 01.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 30.08.2018
Novelizované predpisy: 448/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.07.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 20.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.08.2018
Ukončenie štádia: 30.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)