LP/2018/523 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 15528/2018-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona.
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/523
Dátum začiatku MPK: 31.07.2018
Dátum konca MPK: 08.08.2018
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2018
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia: 08.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 14.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.08.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)