LP/2018/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač č. 1064)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-29140/2018
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky 223/2018 zo 16.5.2018
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/521
Dátum začiatku MPK: 12.07.2018
Dátum konca MPK: 01.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.08.2018
Ukončenie štádia: 27.08.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)