LP/2018/52 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10669/2018-2062-04746
Podnet: § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/52
Dátum začiatku MPK: 30.01.2018
Dátum konca MPK: 19.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)