LP/2018/519 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00955/2018/68-1
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/519
Dátum začiatku MPK: 12.07.2018
Dátum konca MPK: 25.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 12.07.2018
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)