LP/2018/517 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o riešení krízových situácií) v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/014427/2018-635
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/517
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 31.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 21.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)