LP/2018/513 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-4019/2018-110/9098
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/513
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 24.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 25.07.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia: 01.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)