LP/2018/51 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/008278/2018-181
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/51
Dátum začiatku MPK: 29.01.2018
Dátum konca MPK: 09.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)