LP/2018/507 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra JAKABA, Tibora BASTRNÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19881/2018/SL/50956-M
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh
Posledná zmena: 03.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/507
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 19.07.2018
Novelizované predpisy: 513/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)