LP/2018/506 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Pridať
Príloha č. 1 k zákonu č. /2018 Z. z.
Pridať
Príloha č. 2 k zákonu č. /2018 Z. z.
Pridať
Príloha č. 3 k zákonu č. /2018 Z. z.