LP/2018/506 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 43494/2018/110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/506
Dátum začiatku MPK: 16.07.2018
Dátum konca MPK: 03.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 03.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)