LP/2018/504 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2018/300/008044/02642
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/504
Dátum začiatku MPK: 10.07.2018
Dátum konca MPK: 30.07.2018
Novelizované predpisy: 70/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.09.2018
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)