LP/2018/503 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu reforiem

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/014152/2018-181
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/503
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 24.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 24.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.07.2018
Ukončenie štádia: 27.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia: 28.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)