LP/2018/501 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 15527/2018-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o poslanecký návrh zákona; platí lehota podľa čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 02.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/501
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 19.07.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia: 02.08.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)